Info

Uutiskirje

Tietosuoja


1. Yleistä

Jarmix pitää tärkeänä käyttäjien yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaamista. Tässä tietosuojalausunnossa selostetaan, miten Jarmix käsittelee käyttäjän henkilökohtaisia tietoja hänen käyttäessään Jarmixin web-sivujen palveluja osoitteessa http://www.jarmix.fi.


2. Verkkokauppa

Verkkokauppa on Jarmixin web-sivujen palvelu, jonka kautta tarjotaan kuluttajille ostettavaksi tuotteita. Verkkokaupan asiakkuus vaatii rekisteröitymisen. Verkkokaupan käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojalausunnossa kuvatut tietosuojakäytännöt.


3. Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään verkkomyynnin mahdollistamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidyttäessä kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka käyttäjä antaa vapaaehtoisesti omasta aloitteestaan ostajaksi rekisteröityessään. Kun käyttäjä avaa itselleen käyttäjätilin verkkokaupassa tilauksen yhteydessä, järjestelmä tallentaa käyttäjänimen, jona toimii käyttäjän sähköpostiosoite ja vapaasti valittavan salasanan. Käyttäjälle luodaan henkilökohtainen verkkokaupan käyttäjätili, joka mahdollistaa omien tietojen tarkastelun ja muuttamisen sekä verkkokauppa-tilausten käsittelyvaiheiden seuraamisen. Rekisteröitynyt käyttäjä voi koska tahansa tarkistaa omat rekisteröidyt käyttäjätietonsa verkkokaupassa sisäänkirjautuneena ollessaan, muuttaa niitä sekä poistaa tai lisätä tietoja valintansa mukaan. Käyttäjätietojen poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista mikäli käyttäjällä on verkkokauppa-tilauksia, joita ei ole käsitelty kokonaan.

Jos käyttäjä haluaa lopettaa käyttäjätilinsä, tulee hänen lähettää verkkokaupan ylläpidolle (myynti@jarmix.fi) asiaa koskeva pyyntö käyttäjätietoihinsa rekisteröimästään sähköpostiosoitteesta.


4. Tietojen käsittely

Jarmix noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen henkilötietolain määräyksiä. Verkkokaupan asiakaskäyttäjät ovat rekisterissä, jonka rekisterinpitäjä on Jarmix tmi (Y-tunnus: 1785321-0) ja yhteyshenkilö Jari Hautakoski sekä verkkokaupan ylläpito. Rekisteröityjä käyttäjätietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne tallennetaan suojatulle palvelimelle, jolle ulkopuolisten pääsy estetään sekä ohjelmallisesti että fyysisesti. Jarmixin EU:ssa toimivat alihankkijat, jotka suorittavat sivustomme tekniseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, voivat tarvita pääsyn henkilötietoja sisältävälle palvelimellemme. Kyseiset alihankkijat ovat vaitiolovelvollisia mahdollisesti tietoonsa saamien henkilötietojen osalta. Jarmix alihankkijoineen voi käyttää keräämiään rekisteritietoja myös tutkiakseen ja/tai estääkseen laitonta toimintaa tai toimintaa, joka uhkaa Jarmixia tai vaarantaa sivustojemme toiminnan.


5. Tietojen luovutus

Jarmix ei myy eikä vuokraa tai muutoin luovuta käyttäjän rekisteröimiä henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille. Online-maksut verkkokauppaamme tapahtuvat kaikilta osiltaan yhteistyökumppanimme ja heidän web-palveluidensa kautta ja maksutapahtumaan liittyvät pakolliset ja välttämättömät tiedot antaa käyttäjä online-maksutapahtuman yhteydessä yhteistyökumppanillemme ja siltä osin pätevät tietosuojakäytännöt, jotka on kuvattu yhteistyökumppanimme web-sivuilla ja sellaisten tietojen tietosuojakäytännöstä vastaa vain ja ainoastaan yhteistyökumppanimme.


6. Salattu nettiyhteys

Jarmix.fi verkkokauppa käyttää kaikissa yhteyksissä asiakkaamme ja verkkokauppamme välillä salattua, EV SSL-protokollalla suojattua yhteyttä. Yhteys asiakkaamme ja Jarmix-verkkokaupan välillä on suojattu, jotta asiakkaidemme tiedot eivät päädy missään tapauksessa ulkopuolisten käsiin. Voit todentaa itse sen, että käytämme salattua yhteyttä asiakkaamme ja meidän välillä siitä, että selaimen ala- tai yläreunassa oleva lukko- tai avainkuvake on yhtenäinen ja selaimen osoiterivillä on http:n asemasta https. Lisäksi osoiterivi on kokonaan tai osittain vihreä kuten alla oleva kuva osoittaa.

Jarmix, suojattu yhteys
Verkkokaupamme suojatun yhteyden voit havaita esimerkiksi Internet Explorer-selaimessa yllä olevan kuvan seikoista. Lukkokuvake, Https:// -tunniste osoitteemme alussa ja vihreä väri osoiterivillä. Näkymä vaihtelee eri selaimissa, mutta salatun yhteyden voit kuitenkin tunnistaa kaikissa selaimissa edellä mainituista seikoista.

Verkkokauppamme käyttäesssä salattua yhteyttä voi asiakkaamme olla varma siitä, että asiakkaan ja verkkokauppamme välillä tapahtuva tietojenvaihto on suojattua. Kaikki asiakkaamme verkkokauppamme syöttämä tieto siirtyy suojattuna verkkokauppaamme.

7. EV SSL -protokolla

Jarmix.fi verkkokaupan sivujen selailun suojaukseen käytetään EV SSL-protokollaa (Secure Sockets Layer). EV SSL mahdollistaa yhteyden vahvan salaamisen käyttäjän www-selainohjelman ja www-palvelimen välillä. Salaus suojaa tietoliikenteen siten, että ulkopuolinen tarkkailija ei yhteyttä seuraamalla pysty näkemään luottamuksellisia tietojasi.

SSL-yhteys alkaa "turvakättelyllä", jolla saadaan muodostettua suojattu yhteys asiakkaan www-selainohjelman ja www-palvelimen välille. Tässä kättelyssä asiakas-ohjelmisto ja palvelin sopivat yhteyskohtaisista ja kertakäyttöisistä salakirjoitusavaimista. Niitä käytetään istunnon ajan tiedon salaamiseen ja tulkintaan.

Yhteyden salaamisen lisäksi EV SSL-protokolla mahdollistaa palvelutarjoajan vahvan todentamisen varmenteiden avulla. Todennus tapahtuu siten, että palvelimella on oma palvelinvarmenne, jonka perusteella käyttäjä voi varmistua kommunikoivansa oikean www-palvelimen kanssa.